Heidenhain iTNC530 centrum serwisowe

Heidenhain iTNC530

W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi zapytaniami o naprawę elementów systemu Heidenhain iTNC530 w dniu 1.06.2012 uruchomiliśmy w naszej firmie.

CENTRUM SERWISOWE Heidenhain iTNC530

Aktualnie jesteśmy w stanie przetestować i naprawić:
  • moduły zasilania,
  • moduły napędowe,
  • jednostki kompaktowe (zasilacz z 3-5 napędami w jednej obudowie),
  • karty interfejsowe Heidenhain TNC426/430 ► Simodrive 611.

Nie naprawiamy modułu sterującego (komputera). Lista naprawianych urządzeń znajduje się poniżej:

Heidenhain MODUŁY KOMPAKTOWE

symbol ID Moc znamionowa Liczba osi oddawanie energii
UR 230D 536 561-01 22kW 2 osie + wrzeciono lub 3 osie rekuperacja
UR 240D 536 564-01 22kW 3 osie + wrzeciono lub 4 osie rekuperacja
UR 242D 536 565-01 22kW 4 osie + wrzeciono lub 5 osi rekuperacja
UE 110 375 713-xx 10kW 3 osie + wrzeciono rezystor
UE 112 375 715-xx 10kW 4 osie + wrzeciono rezystor
UE 210B 337 042-02 15kW 3 osie + wrzeciono lub 4 osie rezystor
UE 211D 337 043-02 15kW 3 osie + wrzeciono lub 4 osie rezystor
UE 212D 337 044-02 15kW 4 osie + wrzeciono lub 5 osi rezystor
UE 230B 337 038-xx 22kW 2 osie + wrzeciono lub 3 osie rezystor
UE 240B 337 039-xx 22kW 3 osie + wrzeciono lub 4 osie rezystor
UE 242B 337 041-xx 22kW 4 osie + wrzeciono lub 5 osi rezystor

Heidenhain MODUŁY ZASILAJĄCE

symbol ID Moc znamionowa oddawanie energii
UVR 120D 390 188-xx 22kW rekuperacja
UVR 130D 377 639-xx 30kW rekuperacja
UV 140 rekuperacja
UVR 140D 390 281-xx 45kW rekuperacja
UVR 150D 390 421-xx 55kW rekuperacja
UVR 160D 530 341-xx 80kW rekuperacja
UVR 160DW 560 106-xx 80kW rekuperacja
UV 130D 389 311-xx 30kW rezystor

Heidenhain MODUŁY NAPĘDOWE

symbol ID Prąd znamionowy
Napęd osi / napęd wrzeciona
ilość osi
UM 111D 392 318-xx 7,5A/15A 1
UM 111BD 513 035-xx 15A / 20A 1
UM 112D 519 971-xx 25A / 34A 1
UM 113D 518 703-xx 40A / 50A 1
UM 114D 510 509-xx 60A / 90A 1
UM 115D 387 852-xx 96A / 125A 1
UM 116DW 369 629-xx 150A / 210A 1
UM 121D 392 319-xx 7,5A / 15A 2
UM 121BD 513 037-xx 15A / 20A 2
UM 122D 519 972-xx 25A / 34A 2

Heidenhain Karty interfejsowe
TNC426/430 ► Simodrive 611

ID
324 955-xx
313 437-xx
324 952-10
324 952-11
324 952-12
324 952-01
324 952-02
324 952-03
359 002-xx
291 070-01

Powyższe podzespoły są badane na specjalnym stanowisku diagnostycznym, a po naprawie moduł napędowy lub zasilacz zostaje poddany próbom obciążeniowym na hamowni. Stanowisko do prób obciążeniowych przedstawione jest na poniższym zdjęciu


Stanowisko do prób obciążeniowych Heidenhain iTNC530

Stanowisko diagnostyczne do testowania elementów systemu Heidenhain umożliwia wszechstronne testy w/w podzespołów :

Testowanie zasilacza obejmuje:
wartość napięć zasilających i obciążalność wszystkich gałęzi w bloku niskiego napięcia
wartość i stabilizację napięcia DC600, pracę układu rekuperacji, pracę pod obciążeniem – możliwość obciążenia do 20kW
pracę układu automatyki – sprawdzenie wejść i wyjść

Testowanie modułu napędowego obejmuje:
Test pod obciążeniem
Test wyjść analogowych
Test wejść/ wyjść I/O

Testowanie modułów kompaktowych obejmuje:
wartość napięć zasilających i obciążalność wszystkich gałęzi w bloku niskiego napięcia
wartość i stabilizację napięcia DC600, pracę układu rekuperacji,
pracę pod obciążeniem – możliwość obciążenia do 20kW kolejno na każdej osi.
pracę układu automatyki – sprawdzenie wejść i wyjść I/O

Naprawa podzespołów Heidenhain iTNC530 to nie tylko wymiana uszkodzonych elementów. Urządzenia są myte w przemysłowych myjkach ultradźwiękowych. Następnie po przeglądzie wizualnym, następuje naprawa główna. Dodatkowo wymieniamy najbardziej awaryjne elementy, oraz te, które mają najkrótszą żywotność. Ma to zapewnić kilkuletnią bezawaryjną pracę. Po naprawie jest wykonywany test w warunkach bezpiecznych na stanowisku serwisowym, a w końcowym etapie próby obciążeniowe na hamowni. Powyższa procedura gwarantuje dobrą jakość usługi, o czym przekonało się już wielu zleceniodawców z całej Polski. Pragniemy zaznaczyć, że jesteśmy jedynym serwisem w Polsce posiadającym tak szerokie zaplecze diagnostyczne do badań i napraw systemów CNC. Aktualnie intensywnie pracujemy nad sposobami wiarygodnej diagnostyki enkoderów, resolwerów i liniałów firmy Heidenhain.

Oprócz napraw w/w podzespołów istnieje również możliwość diagnostyki podzespołów w naszej firmie. W przypadku gdy mają państwo wątpliwości, czy dany podzespół jest sprawny, można przesłać taki element do nas w celu przetestowania. Opracowane przez nas procedury diagnostyczne dają prawie 100% pewność co do stanu podzespołu (sprawny/uszkodzony). Koszty napraw ustalamy indywidualne, wycena naprawy jest bezpłatna, naprawy wykonywane są po zatwierdzeniu oferty przez zleceniodawcę.

Poniżej przedstawiamy galerę zdjęć z naszego centrum serwisowegoZapraszamy do korzystania z naszych usług.